De workshop richt zich tot leerlingen van de derde graad ASO-KSO-TSO. 

Per sessie kunnen 40 tot max. 64 leerlingen deelnemen. Verspreid over 4 opeenvolgende lesuren spelen de leerlingen eerst samen onze “quiz”. Na een korte adempauze waarin wij de zaal wat herschikken, maken de leerlingen op dramatisch boeiende wijze kennis met het verhaal van Katherine Kressmann Taylor. Aansluitend volgt een grondige nabespreking.

De school voorziet een ruim en rustig lokaal (ideaal met wat verduistering), voldoende stoelen (geen tafels), een projectiescherm en (zo mogelijk) een beamer (vraag het ons tijdig indien wij zelf voor een beamer moeten zorgen). Een podium is zeker niet nodig.

Er kunnen eventueel 2 workshops op 1 schooldag worden ingericht. Scholen combineren dit project nu en dan ook met een bezoek aan het fort van Breendonk en we hebben onze workshop daar zelfs al ter plaatse gepresenteerd aan de leerlingen!

Achteraf kunnen leerkrachten op het gebeuren inspelen, in onze lesmap staan heel wat handige tips. Het is beslist NIET de bedoeling om leerlingen vooraf alles in te lepelen wat ook in de workshop aan bod komt, het is onze ervaring dat dit contra-productief werkt.

De leerlingen tonen respect voor zichzelf en anderen, zoals personen met een andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen. De leerlingen staan open voor diverse muzisch-creatieve uitingen. De leerlingen kunnen zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren. 

Een greep uit de VOETen voor de derde graad SO.


© Erik Burke 2020