Spannend drama uitgevoerd door topacteurs ! theagende.nl

Enkele reacties gesprokkeld na de start van de theatertoer in 2003 :

Goed gedoseerd drama - Radio2

“De acteurs Erik Burke en Wim Stevens wekken de brieven zo echt tot leven, dat het beklijvend theater wordt en zeker geen saaie lezing. Je kan dit stuk echt los zien van de historische of politieke context, eigenlijk gaat "Adres Onbekend" over de grenzen van de vriendschap. Hoe mensen mekaar en hun beste vrienden kunnen verloochenen voor de keuzes die ze maken. Of, zoals in het geval van Max en Martin, hoe men eerst met inkt kan schrijven en daarna met vergif.

Regisseur Catrien Hermans geeft de juiste interpretatie aan het stuk. Knap opgebouwd, van een eerder spannende briefwisseling tot een goed gedoseerd drama.”

Duo3

Overrompelend repertoiretheater - DeMorgen

"De acteurs doorbreken de monoloogvorm door van elkaar over te nemen, mekaars zinnen af te maken en unisono te spreken. Hun samenspel zit zo goed dat de ene tekstpartituur naadloos overgaat in de andere. Maatwerk, en niet alleen wat de pakken die de heren dragen betreft.”

Alle foto’s © Alain Giebens

© Erik Burke 2020