Waarover gaat het?


VertederDingen is het geestige maar ook ontroerende verhaal van mensen en dingen.

Bijna 100 voorwerpen heeft Erik Burke met zorg verzameld. Of het nu om een sigarenpijpje of een toiletverfrisser gaat, een bloempot of een oud horloge, telkens weer verbergt het object een origineel, poëtisch verhaal.

Want het potentieel van één enkel ding is soms zo groot, dat het als een capsule een hele wereld kan bevatten.

Dat bewijzen de ruim 30 auteurs die met u hun "VertederDingen" delen : Rutger Kopland, Wislawa Szymborska, Gerrit Komrij, Toon Tellegen, Ida Gerhardt, Cees Buddingh, Judith Hertzberg maar ook Godfried Bomans, Maarten Asscher, Louis Paul Boon, Felix Timmermans en vele anderen...

beertje

"VertederDingen" wordt telkens opnieuw een zoektocht. Samen met u, want het publiek mag mee beslissen welke voorwerpen hun geheimen prijsgeven...

© Erik BURKE 2021 www.erikburke.be